Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

06.10.2021 o godz. 17:27

Raport bieżący nr 30/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2021 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 451,8 milionów złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 74,3 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

W wyniku takiego poziomu rezerw, pomimo dobrych wyników operacyjnych, Bank spodziewa się ujemnego wyniku netto w III kwartale 2021 roku.

Więcej informacji na temat ryzyka prawnego oraz wyników finansowych za III kwartał 2021 roku zostanie podanych do publicznej wiadomości w raporcie okresowym, którego publikacja planowana jest na dzień 26 października 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR