Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

07.07.2021 o godz. 17:49

Raport bieżący nr 24/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników II kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank w wysokości 460,1 milionów złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 53,6 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka przez Bank.

W wyniku takiego poziomu rezerw, oraz pomimo dobrych wyników operacyjnych, Bank spodziewa się ujemnego wyniku netto w II kwartale 2021 roku.

Więcej informacji na temat ryzyka prawnego oraz wyników finansowych za II kwartał zostanie podanych do publicznej wiadomości w raporcie okresowym, którego publikacja planowana jest na dzień 26 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne