Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

28.06.2021 o godz. 15:26

Raport bieżący nr 22/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od:

Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge,
Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho,
Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase,
Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna,
Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka,
powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Transakcje, o których mowa w powiadomieniach, związane są z nabyciem uprawnień do odroczonej transzy akcji Banku, przyznanych w 2020 roku w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Banku.

Załączniki do raportu:
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 22/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 22/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 22/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 4 do Raportu bieżącego nr 22/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 5 do Raportu bieżącego nr 22/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 6 do Raportu bieżącego nr 22/2021link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 7 do Raportu bieżącego nr 22/2021link otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.