Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2021 r.

23.04.2021 o godz. 18:00

Raport bieżący nr 15/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r., łącznie z korektą składki wniesionej w 2020 roku, w kwocie 48 639 512,14 zł.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne