Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2020

02.02.2021 o godz. 07:00

Raport bieżący nr 5/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za IV kw. 2020 r./2020 r.”.

Jednocześnie Zarząd informuje, że załączone wybrane wyniki finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od danych, które zostaną zawarte w raporcie rocznym za 2020 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Załącznik do Raportu bieżącego nr 5/2021link otwiera się w nowym oknie