Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

07.08.2020 o godz. 15:26

Raport bieżący nr 26/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od:

  • Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge,
  • Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho,
  • Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego,
  • Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase,
  • Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna,
  • Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior,
  • Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka,
powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Załączniki: