Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.

03.07.2020 o godz. 17:50

Raport bieżący nr 19/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („NWZ”) w dniu 3 lipca 2020 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz ogólnej liczbie głosów:

Lp.AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓW% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA ZWZ% UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1.BANCO COMERCIAL PORTUGUES607 771 50566,6950,10
2.NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY100 000 00010,978,24
3.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER76 760 0008,426,33
4.OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” 67 590 0007,425,57

Łącznie na NWZ w dniu 3 lipca 2020 r. reprezentowanych było 106 akcjonariuszy, co odpowiada 75,13% udziałów w kapitale zakładowym Banku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.