Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych z dnia 28 maja 2020 r. na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2020 r.

02.06.2020 o godz. 19:20

Raport bieżący nr 15/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że po uwzględnieniu w swoich szacunkach decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. o obniżce referencyjnej stopy procentowej do 0,1% i stopy lombardowej do 0,5%, aktualnie oczekuje ujemnego wpływu tych obniżek na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w pozostałej części bieżącego roku w wysokości około 85 - 90 mln zł.

Faktyczny wpływ może być inny i będzie on w dużej mierze zależał od uzyskanych wyników biznesowych, zmian w kosztach finansowania oraz innych działań neutralizujących.

Podstawa prawna:
art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).