Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2020 roku.

15.04.2020 o godz. 17:20

Raport bieżący nr 13/2020

Bank Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020r. w kwocie 58,2 milionów złotych (łącznie z korektą składki wniesionej w 2019 roku). Przedmiotowa kwota zostanie rozpoznana w ciężar wyniku pierwszego kwartału 2020 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna