Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.

20.03.2020 o godz. 16:30

Raport bieżący nr 10/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 20 marca 2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów:

Lp.AKCJONARIUSZLICZBA GŁOSÓW% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA ZWZ% UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1.BANCO COMERCIAL PORTUGUES607 771 50572,5250,10
2.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK76 760 0009,166,33
3.OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ"67 590 0008,065,57

Łącznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 20 marca 2020 r. reprezentowanych było 203 akcjonariuszy, co odpowiada 69,09% udziałów w kapitale zakładowym Banku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.