Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

17.03.2020 o godz. 17:21

Raport bieżący Nr 9/2020

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, że 17 marca 2020 r. Bank otrzymał od Prezesa Zarządu Banku Joao Bras Jorge powiadomienie o nabyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Powiadomienie o transakcjach

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR