Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W do instrumentów w kapitale Tier II

13.03.2019 o godz. 15:29

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 marca 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 830.000.000 PLN, wyemitowanych przez Bank w dniu 30 stycznia 2019 r. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku.

O podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie emisji ww. obligacji Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., natomiast o rozliczeniu tej emisji informacja została przekazana w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR