Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zmiany wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy (Bufor na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych)

19.11.2019 o godz. 17:50

Raport bieżący Nr 30/2019

Zarząd Banku Millennium SA (“Bank”) informuje, że Bank otrzymał pismo KNF dotyczące utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA, w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 4,87 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 3,65 p.p. dla współczynnika kapitału Tier 1 oraz 2,73 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1. Informacja ta została przekazana Bankowi w nawiązaniu do decyzji KNF o utrzymywaniu dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym Banku, o której Bank informował w Raporcie bieżącym Nr 29/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

W rezultacie powyższego, w oparciu o obecnie dostępne informacje i rozumienie Banku, Bank i Grupa powinny utrzymywać minimalne wskaźniki kapitałowe prezentowane w załączniku do raportu.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.