Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zmiany wymogów w zakresie funduszy własnych (Bufor na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych)

08.11.2019 o godz. 16:50

Raport bieżący Nr 29/2019

Zarząd Banku Millennium SA (“Bank”) informuje, że dnia 8 listopada 2019 roku otrzymał decyzję KNF dotyczącą utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie jednostkowym) w zakresie funduszy własnych w wysokości 4,96 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 3,72 p.p.) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 2,78 p.p.). Obecnie bufor jest niższy o 1,45 p.p., porównując z buforem ogłoszonym dnia 23 października 2018 roku.

W rezultacie powyższej decyzji, w oparciu o obecnie dostępne informacje i rozumienie Banku, Bank powinien utrzymywać minimalne wskaźniki kapitałowe prezentowane w załączniku do raportu.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.