Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

10.09.2019 o godz. 18:00

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 10 września 2019 roku o udzieleniu zezwolenia na połączenie Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki") przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, o które Banki wystąpiły na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego w konsekwencji uzgodnienia i podpisania w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Zarządy Banków planu połączenia (raport bieżący nr 15/2019 z 7 czerwca 2019 r. dotyczący uzgodnienia planu połączenia Banku Millennium oraz Euro Bank).

W dniu 27 sierpnia 2019 r. Walne Zgromadzenia obu Banków wyraziły warunkowe zgody na połączenie Banków poprzez przeniesienie całego majątku Euro Banku w zamian za akcje, które Bank Millennium wyda akcjonariuszom Euro Banku zgodnie z postanowieniami planu połączenia. Uzyskanie ww. zezwolenia Komisji sprawiło, iż spełniony został jeden z dwóch warunków, od których uzależnione pozostawało przeprowadzenie połączenia Banków (drugim z nich jest uzyskanie zezwolenia na zmiany statutu Banku Millennium związane z połączeniem, na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa bankowego; o otrzymaniu takiego zezwolenia Bank Millennium niezwłocznie poinformuje w formie raportu bieżącego).PODSTAWA PRAWNA:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne