Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Millennium SA utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy kapitałowej Banku Millennium SA

05.12.2018 o godz. 13:07

Raport bieżący nr 24/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 23.10.2018 r., Zarząd Banku Millennium SA (“Bank”) informuje, iż Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z 29 listopada 2018 roku, dotyczące zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 („Rozporządzenie”) na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA. Więcej szczegółów w załączniku.