Raporty bieżące


19.04.2024 - godz. 10:30

Raport bieżący nr 12/2024

Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż otrzymał informację, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 15/2024, określającą wysokość należnej od Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 rok (z uwzględnieniem wysokości korekty składek za lata 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023) w kwocie 60 840 867,77 zł.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne