Raporty bieżące


02.04.2024 - godz. 16:23

Raport bieżący nr 9/2024

Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku w dniu 2 kwietnia 2024 r.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR