Raporty bieżące


02.08.2023 - godz. 15:24

Raport bieżący nr 25/2023

Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR


Załączniklink otwiera się w nowym oknie