Raporty bieżące


07.05.2024 - godz. 18:15

Raport bieżący nr 17/2024

Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w następstwie podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”) która, między innymi, przedłuża możliwość zawieszenia przez kredytobiorców spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej o dodatkowe cztery miesiące w roku 2024 („wakacje kredytowe”), Bank wstępnie szacuje, że wpływ tej Ustawy na wyniki Grupy wyniesie między 201 mln zł a 247 mln zł przed podatkiem. Szacowany koszt wynikający z Ustawy zostanie zaksięgowany w ciężar wyników II kw. 2024 r. a jego ostateczny szacunek zostanie podany w sprawozdaniu finansowym za 1-sze półrocze 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR