Raporty bieżące


20.09.2023 - godz. 17:45

Raport bieżący nr 29/2023

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 połowę 2023 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Zarząd Banku Millennium ("Bank"), informuje, że w dniu 20 września 2023 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku jednostkowego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 338 646 569 zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 357 917 521 zł.

Zaliczenie zysku netto za pierwszą połowę roku 2023 r. do kapitału podstawowego Tier 1 Banku pozwoli na poprawę jednostkowego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1), współczynnika kapitału Tier 1 (T1) oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,80 p.p., a także odpowiednio skonsolidowanych współczynników kapitałowych o 0,79 p.p., przyjmując do kalkulacji dane na dzień 31 sierpnia 2023.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR