Grupa Banku Millennium - Wyniki po III kwartale 2012 r. oraz aktualizacja strategii Banku