Z grantu pozyskanego w konkursie Fundacji Banku Millennium, wolontariusze z banku wraz z nauczycielami i uczniami szkoły w Pawłowicach na Śląsku zrealizowali akcję promującą wśród uczniów sportowy tryb życia.

Głównym celem projektu było zainteresowanie młodzieży sportem jako sposobem spędzania wolnego czasu oraz integracja uczniów śląskiej placówki. W ramach akcji wyposażono szkołę w sprzęt sportowy i zorganizowano wspólne rozgrywki koszykówki dla uczniów. Odbyły się również lekcje wychowawcze, na których rozmawiano z młodzieżą o ich pasjach i korzyściach płynących z uprawiania sportu.

Ważną częścią projektu było wsparcie działającego przy szkole Klubu Sportowego GUKS Gwarek, którego członkinie, uczennice szkoły, to trzykrotne mistrzynie Śląska w koszykówce w lidze KU14. Gwarek proponuje młodzieży możliwość włączenia się w sportowe aktywności, co jest ważną alternatywą dla spędzania czasu w internecie oraz dodatkowo sprzyja integracji. Mimo wielu trudności z finansowaniem działalności klubu, utrzymywanego wyłącznie ze składek rodziców, młodzież ma szansę trenować i odnosić liczne sukcesy w koszykówce. Grant otrzymany od Fundacji Banku Millennium pozwolił na zakup niezbędnych akcesoriów sportowych, piłek, strojów gimnastycznych i toreb sportowych.

Program wolontariatu pracowniczego jest obok programów edukacji finansowej i edukacji kulturalnej, jednym z trzech filarów działalności Fundacji Banku Millennium.