W ramach grantu przyznanego przez Fundację Millennium, pracownicy placówki Banku Millennium z województwa kujawsko - pomorskiego stworzyli bibliotekę w Domu Dziecka w Trzemesznie.

Akcja była kontynuacją ubiegłorocznego projektu szerzenia czytelnictwa w małych miejscowościach, kiedy to wolontariusze wyposażyli w niezbędne pomoce bibliotekę w Zespole Szkół w Mogilnie.

W tym roku beneficjentem akcji był Dom Dziecka w Trzemesznie, któremu przekazano specjalistyczną literaturę i pomoce dydaktyczne, audiobooki oraz sprzęt do ich odtwarzania. Aby zarazić dzieci pasją do literatury, wolontariusze spędzili z nimi czas na czytaniu książek oraz zorganizowali zabawy i konkursy.

Oprócz promowania czytelnictwa w lokalnych społecznościach, ochotnicy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły w Mogilnie – na spotkaniach opowiadają o akcjach wolontariackich, przybliżają młodzieży specyfikę pracy w banku, uczestniczą w targach i drzwiach otwartych organizowanych w szkole. Prowadzą również lekcje przedsiębiorczości – do tej pory przeszkolili prawie 1000 uczniów.