W dniach 23 – 24 marca 2022 r. odbył się VI Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, Fundacja Banku Millennium została Partnerem Generalnym Wydarzenia.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Edukacja finansowa – wspólny obowiązek dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

Organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundację GPW – Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – to najważniejsze w Polsce forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz rozwoju współpracy i działań edukacyjnych w zakresie finansów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i przedsiębiorczości.

Kilkudniowe sympozjum było idealną okazją do tego by przedstawić działalność Fundacji, a także edukować „starsze” dzieci tj. dorosłych. Podczas wydarzenia Prezes Fundacji, Iwona Jarzębska zaprezentowała m.in. wyniki przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Banku Millennium „Badania świadomości Polaków na temat potrzeby edukacji finansowej dzieci”. Wynika z niego, że potrzeba edukacji finansowej oraz upowszechniania właściwych zachowań w tym obszarze już od najmłodszych lat, ma dla dzieci oraz ich rodziców ogromne znaczenie.

Fundacja w swojej misji kształtowania postaw „finansowych” najmłodszych pozostaje otwarta na pomysły i inicjatywy Pracowników Banku Millennium w zakresie edukacji finansowej najmłodszych. To element, który w 2022 roku będzie aktywnie realizować.