Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Fundacja “Inspiruje nas życie” wspiera Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizuje dorocznie, od roku 1987, Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Jej XXIX edycja rozpoczęła się 4 listopada 2015 roku i zakończy się etapem finałowym w dniach 2-3 kwietnia 2016 roku. Fundacja „Inspiruje nas życie” dołączyła do prestiżowego grona mecenasów tego wydarzenia.

Celem, który przyświeca organizacji olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W jej poprzednich dwudziestu ośmiu edycjach wzięło udział 300 tysięcy uczestników. Temat główny tegorocznej edycji olimpiady  to  „Nierówności społeczne a rozwój  gospodarczy”.

O laur zwycięzcy uczestnicy walczą w trzech etapach:

  • I stopnia (zawody szkolne) – rywalizacja w szkołach, które zgłosiły akces do olimpiady- 4 listopada 2015 r.
  • II stopnia (zawody okręgowe) –rywalizacja , w które bierze udział 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu ( 17 największych miast w Polsce)- 8 stycznia 2016 r.
  • III stopnia – zawody finałowe z udziałem  100 najlepszych uczniów z całej Polski – 2-3 kwietnia 2016 r.

Laureaci olimpiady, są przyjmowani przez kilkadziesiąt wyższych uczelni w Polsce na studia z pominięciem postepowania rekrutacyjnego. I to jest główna nagroda dla laureatów. Towarzyszą jej nagrody pieniężne- w tym ufundowana przez Premiera RP-nagrody rzeczowe oraz stypendia naukowe.