Fundacja “Inspiruje nas życie” wspiera Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizuje dorocznie, od roku 1987, Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Jej XXIX edycja rozpoczęła się 4 listopada 2015 roku i zakończy się etapem finałowym w dniach 2-3 kwietnia 2016 roku. Fundacja „Inspiruje nas życie” dołączyła do prestiżowego grona mecenasów tego wydarzenia.

Celem, który przyświeca organizacji olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W jej poprzednich dwudziestu ośmiu edycjach wzięło udział 300 tysięcy uczestników. Temat główny tegorocznej edycji olimpiady  to  „Nierówności społeczne a rozwój  gospodarczy”.

O laur zwycięzcy uczestnicy walczą w trzech etapach:

  • I stopnia (zawody szkolne) – rywalizacja w szkołach, które zgłosiły akces do olimpiady- 4 listopada 2015 r.
  • II stopnia (zawody okręgowe) –rywalizacja , w które bierze udział 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu ( 17 największych miast w Polsce)- 8 stycznia 2016 r.
  • III stopnia – zawody finałowe z udziałem  100 najlepszych uczniów z całej Polski – 2-3 kwietnia 2016 r.

Laureaci olimpiady, są przyjmowani przez kilkadziesiąt wyższych uczelni w Polsce na studia z pominięciem postepowania rekrutacyjnego. I to jest główna nagroda dla laureatów. Towarzyszą jej nagrody pieniężne- w tym ufundowana przez Premiera RP-nagrody rzeczowe oraz stypendia naukowe.