Wolontariusze Banku Millennium z województwa kujawsko-pomorskiego pomogli w wyposażeniu biblioteki, promowali czytelnictwo i prowadzili lekcje przedsiębiorczości w szkole podstawowej nr.3 w Mogilnie. Jest to jedyna placówka integracyjna w okolicy. Szkoła w takiej formie funkcjonuje od niedawna i wymaga dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W tej chwili istnieje tylko jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych, do klas na pierwszym piętrze prowadzą jedynie schody, brak jest wyposażenia biblioteki odpowiadającego potrzebom dzieci niedowidzących czy niedosłyszących.

Chcąc pomóc szkole, wolontariusze zorganizowali otwarcie „nowej” biblioteki. Z grantu otrzymanego od Fundacji Banku Millennium zakupili lektury oraz inne książki w specjalnych wydaniach dla dzieci niedowidzących, audiobooki z lekturami oraz sprzęt nagłaśniający do ich odsłuchiwania. Przekazanie zakupionych rzeczy odbyło się podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczyła cała szkolna społeczność. Kolejnego dnia wolontariusze przeprowadzili w szkole lekcje z przedsiębiorczości oraz konkursy zachęcające do czytania i słuchania książek.

Do tej pory w akcjach społecznych organizowanych przy wsparciu Fundacji Banku Millennium wzięło udział ponad 300 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla kilku tysięcy beneficjentów.