Fundacja „Inspiruje nas życie” partnerem „Kompasu Młodej Sztuki”

25 listopada 2015 r. w Galerii (-1) PKOL w Warszawie ogłoszono wyniki rankingu „Kompas Młodej Sztuki” oraz otwarto wystawę pokonkursową laureatów tego zestawienia. Dzień później, 26 listopada, dziennik „Rzeczpospolita” opublikował w dodatku „Moje Pieniądze” pełen ranking wraz z dodatkowymi informacjami i komentarzami.

Partnerem obu wydarzeń jest Fundacja „Inspiruje nas życie” Banku Millennium.

„Kompas Młodej Sztuki” jest rankingiem młodych, współczesnych artystów (do 35 roku życia), uprawiających różne gatunki sztuk plastycznych.

Ranking powstał na podstawie rekomendacji 77 przedstawicieli czołowych polskich galerii, zarówno tych prywatnych, jak i publicznych i stanowi unikalne kompendium wiedzy o rynku sztuki, artystach i preferencjach galerii.

Jest to szczególnie przydatne dla osób śledzących rynek polskiej sztuki, kolekcjonerów, inwestorów finansowych, ale może przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę ze sztuką współczesną. Edukacyjny walor tego wydawnictwa jest trudny do przecenienia.

W tegorocznej, piątej już edycji rankingu, skalsyfikowanych zostało 211 artystów. O ich miejscu w zestawieniu decydowała suma punktów przyznanych przez przedstawicieli galerii – każdy z nich mógł zgłosić kandydatury pięciu artystów. Wielu z nich ma już za sobą pierwsze sukcesy na polskim i międzynarodowym rynku sztuki, o których świadczą zdobyte nagrody, stypendia ważnych instytucji artystycznych czy wstawy w renomowanych galeriach.

Wielu z nich było laureatami lub zajmowało wysokie pozycje w tym samym zestawieniu w poprzednich latach: Rafał Bujnowski, Ewa Juszkiewicz, Agnieszka Polska, Radek Szlaga, Tomek Kowalski. Z przyjemnością odnotowaliśmy też obecność w poprzednich rankingach stypendystów Banku Millennium – Łukasza Huculaka i Iwony Cur – finalistów wspieranego przez Bank Konkursu na Najlepszy Dyplom Uczelni Artystycznych.

Najlepsi w zestawieniu roku 2015 to:

  1. Ewa Juszkiewicz – 58 punktów
  2. Bartosz Kokosiński – 34 punkty
  3. Agnieszka Polska/Iza Tarasiewicz (ex aequo) – 33 punkty
  4. Norman Leto – 31 punktów
  5. Łukasz Stokłosa – 27 punktów

 

Ewa Juszkiewicz, laureatka rankingu, otrzymała nagrodę Fundacji „Inspiruje nas życie” Banku Millennium (dziesięć tysięcy złotych), którą wręczył podczas wernisażu Pan Bogusław Kott, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. 

To już jej drugi laur – w zeszłorocznym zestawieniu dzieliła pierwsze miejsce z Bartoszem Kokosińskim. 

Ewa Juszkiewicz jest artystką o rosnącej pozycji na rynku. Jej inspirację stanowi sztuka dawna, przede wszystkim malarstwo flamandzkie, ale jej obrazy bliskie są surrealizmowi. Zmienia i przetwarza pierwowzory swoich postaci, tworząc zupełnie nowy artystyczny świat. 

To malarstwo ciekawe i dekoracyjne, świadczące o wypracowaniu własnego języka. Dzięki tym zaletom prace artystki trafiły do prestiżowego albumu Kurta Beersa „100 Painters of Tomorrow”.

Prace laureatów „Kompasu Młodej Sztuki” 2015 można oglądać w Galerii (-1) w budynku PKOL w Warszawie do 14 grudnia br. Wystawa prezentuje prace kilkunastu młodych twórców, w tym Ewy Juszkiewicz, Bartosza Kokosińskiego, Agnieszki Polskiej, Normana Leto, Łukasza Stokłosy, Basi Bańdy czy Mateusza Szczypińskiego. To całkiem reprezentacyjny zestaw nurtów środowiska młodych artystów i ciekawa konfrontacja stylów artystycznego myślenia.

Komentarz

Biznes i sztuka – siłą napędową obu tych światów jest talent i praca ich twórców. Oba też potrzebują rzetelnej wiedzy i przewodnika, który pozwoli im bezpiecznie poruszać się po meandrach rynku. Misją Fundacji „Inspiruje nas życie” Banku Millennium jest edukacja i działanie na rzecz promocji kultury i jej twórców. Toteż z prawdziwą satysfakcją podjęliśmy się roli mecenasa „Kompasu Młodej Sztuki”, unikalnego wydawnictwa, które pozwala lepiej zrozumieć rynek polskiej sztuki współczesnej.

Wojciech S. Kaczorowski

Prezes Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”