Promocja sportu i integracja z osobami niepełnosprawnymi, to cele akcji przeprowadzonej przez wolontariuszy Banku Millennium w Mońkach.

Wolontariusze zorganizowali integracyjne spotkanie zawodników klubu Promień Mońki oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej – osób niepełnosprawnych intelektualnie. W Warsztatach prowadzone są zajęcia w kilku pracowniach., m.in. artystycznej, rehabilitacyjno – usprawniającej, przygotowywania posiłków czy czynności dnia codziennego. Z grantu przyznanego przez Fundację Banku Millennium został zakupiony specjalny sprzęt sportowy, który wzbogacił wyposażenie sali rehabilitacyjno-usprawniającej. Będzie on wykorzystywany do codziennych ćwiczeń, które poprawiają sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. W ramach akcji wolontariusze z banku przeprowadzili również szkolenie z edukacji finansowej dla uczestników spotkania. Klub Promień Mońki mimo, że odnosi liczne sukcesy jest niedofinansowany. Zawodnicy zostali więc wyposażeni w sprzęt sportowy, który wpłynie na podniesienie efektywności treningów oraz stroje sportowe, które pozwolą godnie reprezentować klub na różnego rodzaju turniejach.

Do tej pory w akcjach społecznych organizowanych przy wsparciu Fundacji Banku Millennium wzięło udział ponad 300 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla kilku tysięcy beneficjentów.