O projekcie

Warto, aby każde dziecko, już od początku edukacji przedszkolnej, było etapami przygotowywane do zrozumienia i poznania świata finansów.

Fundacja Banku Millennium we współpracy z Fundacją Verba postanowiła wyjść naprzeciw tej potrzebie i zorganizować, w ramach projektu „Finansowy elementarz”, cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych. Pierwsza edycja rozpoczęła się we wrześniu 2016. Co roku otwierana jest kolejna edycja warsztatów.

W trakcie spotkań w przedszkolach staramy się wyjaśnić najmłodszym naturę pieniądza oraz zasady oszczędzania, które ułatwią im start w dorosłe życie, tak aby w przyszłości rozsądnie dysponowały swoimi wydatkami.

Ponadto warsztaty promują postawę otwartości, charytatywności, aktywności i kreatywności.

Główne cele projektu

 • 1. Odpowiedź na pytanie skąd się wzięły pieniądze i do czego są potrzebne
 • 2. Przybliżenie pojęcia wartości pieniądza
 • 3. Kształtowanie świadomości różnych form pieniądza
 • 4. Kształtowanie nawyku oszczędzania i planowania
 • 5. Uświadomienie dzieciom różnicy pomiędzy potrzebą a zachcianką
 • 6. Podejmowanie decyzji zakupowych

O warsztatach

 • Cele warsztatów

  Warsztaty będą miały za zadanie:

  • rozbudzić u dzieci ciekawość światem finansów
  • promować wśród nich ideę przedsiębiorczości
  • przekazywać wiedzę o szeroko pojętej edukacji matematyczno-ekonomicznej
  • kształtować pozytywne postawy społeczne w kwestiach finansowych
  • zapewnić dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w podejmowaniu decyzji
  • budować wiedzę o otaczającym świecie społecznym przyrodniczym i technicznym
  • kształtować umiejętność pracy w grupie
  • stymulować wyobraźnię

  Już w 2011 roku eksperci zajmujący się finansami oraz środowisko naukowe apelowały do ministrów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego o zrewidowanie i zmodyfikowanie programów nauczania elementów kształtujących świadomość finansową młodych ludzi, bo – jak wynika z raportu warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej – świadomość finansowa Polaków jest niższa od innych nacji. Potwierdzają to również inne badania, w których można znaleźć m.in. informacje, że spora grupa Polaków nie odróżnia karty kredytowej od bankomatowej, a wiedzę ekonomiczną uważają za nudną – prof. Andrzej Cwynar, dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Specjaliści badający inteligencję finansową twierdzą, że szkoła i cała formalna edukacja, kształtuje tylko niewielki zakres umiejętności i typy inteligencji: logiczno-matematyczną i werbalną. Natomiast zupełnie zaniedbują pozostałe rodzaje inteligencji oraz rozwój umiejętności praktycznych, których potem brakuje w dorosłym życiu.

  Ponadto coraz więcej rodziców zmaga się z problemem niezliczonych próśb dzieci o kupno kolejnych zabawek, gadżetów i realizację innych zachcianek. Argument dzieci jest zwykle jeden: „bo Jaś to ma”. Rodzice stają się bezradni wobec buntu, niezadowolenia i frustracji dzieci w momencie braku realizacji ich kaprysów. Odpowiedzią na taką sytuację jest właśnie edukacja finansowa najmłodszych. Specjaliści są zgodni, że przez zabawę możemy przedstawić dzieciom relacje między pracą, pieniędzmi i wydatkami.

  Wierzymy, że Projekt „Finansowy elementarz” jest odpowiedzią na te potrzeby.


 • Przebieg warsztatów

  Każdy warsztat będzie składa się z trzech bloków tematycznych:

  1. „Co to są pieniądze”
  2. „Wartość pieniądza”
  3. Zabawa w sklep i oszczędzanie”

  Warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych animatorów. Na potrzeby zajęć z dziećmi stworzony został autorski scenariusz. Podstawowym materiałem wykorzystywanym w projekcie jest cykl książek z Panem Sebastianem – sympatycznym przewodnikiem dzieci po świecie finansów.

  Każde przedszkole biorące udział w Projekcie otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych w formie książek, kolorowanek, gier i gadżetów. Materiały mogą służyć pedagogom i wychowawcom w przyszłości do dalszego pogłębiania wiedzy wśród dzieci.

  Dla prawidłowego rozwoju dzieci i biorąc pod uwagę naturalną w tym wieku ruchliwość na każdych zajęciach proponowane są naprzemiennie zadania ruchowe, stolikowe, quizy i zabawy w grupie i umożliwiające samodzielne doświadczanie.

  Czas trwania warsztatów przewidziany jest na 45-60 minut.


 • Uczestnicy

  Przedszkole, które wyrazi zainteresowanie warsztatami może zgłosić od 1 do 4 grup przedszkolnych do projektu. Grupa nie powinna przekraczać 25 osób.

  Warsztaty skierowane są do dzieci 4-6 letnich. Zakres przekazywanej wiedzy jest dostosowany do wieku dzieci.


 • Lokalizacja

  Ze względów na możliwości logistyczne Fundacji, warsztaty będą mogły odbyć się w wybranych miastach w Polsce


Zgłoszenia i terminy

Przedszkole do udziału w warsztatach można zgłosić poprzez:

 • Kontakt z Wolontariuszem Fundacji Banku Millennium
 • Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu na skrzynkę fundacja@bankmillennium.pl

Pobierz formularz

Rekomendacje i opinie

Uprzejmie informuję, iż obejmuję honorowym patronatem projekt pod nazwą „Finansowy Elementarz”.

Zachcianki, rozrywka, zabawki – tego codziennie dopominają się od nas dzieci – „mamo, kup mi to”; „tato chcę tamto”. Można by wymieniać szereg takich przykładów. Rodzice różnie reagują, odpowiadają „nie, bo nie”, „masz już tysiąc takich samych zabawek”, „nie stać nas na kolejną rzecz” lub też bezrefleksyjnie poddają się wszelkim żądaniom dziecka.

Jestem przekonany, że wielu takich sytuacji można by uniknąć, a przynajmniej zminimalizować, gdyby od wczesnych lat uczono dzieci wartości pieniądza, gdyby pokazywano jakie są relacje pomiędzy tym, co się zarabia a tym, co wydaje oraz jak umiejętnie planować wydatki i oszczędzać. Ktoś może powiedzieć, że ekonomia to temat zbyt trudny i niezrozumiały dla dzieci. Państwo pokazujecie, że można, że nawet najmłodszym w przystępny dla nich sposób wytłumaczyć reguły dotyczące pieniądza, gospodarki, rynku.

Szeroka oferta edukacyjna adresowana do przedszkolaków pozwoli przybliżyć pojęcie pieniądza, ale przede wszystkim przyczyniać się będzie do kształtowania nawyków planowania i gospodarności. Jest to niezwykła wartość projektu.

Pozdrawiam serdecznie wszystkie Osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie projektu, a także przyszłych jego Uczestników.

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

 • Zobacz więcej opinii

  W założeniach Autorów celem projektu jest poznanie przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podstawowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych, rozbudzenie ich ciekawości światem finansowym, a także promowanie wśród najmłodszych idei przedsiębiorczości. Ze względu na docelową grupę odbiorców Autorki projektu planują realizować te cele w lekkiej, zrozumiałej dla dzieci formie. Ciekawym elementem scenariusza jest postać pana Sebastiana, który staje się swoistym przewodnikiem dzieci w zgłębianiu przez nie tajemnic dotyczących pieniędzy, mechanizmów planowania wydatków i oszczędzania.

  Scenariusz napisany jest z dużą dbałością o poprawność językową i merytoryczną. Jednocześnie aktualna wiedza ekonomiczna przekazywana jest w sposób przystępny dla kilkulatków. Materiał zawiera w swej konstrukcji sytuacje edukacyjne sprzyjające samodzielnemu zdobywaniu doświadczeń przez dzieci oraz dające im wiele radości. Zabawy o różnym stopniu trudności uwzględniają zainteresowania, potrzeby i możliwości przedszkolaków.

  Podjęcie w działaniach z najmłodszymi tematyki tak ważnej w życiu każdego człowieka jaką są finanse uważam za pomysł bardzo wartościowy i godny realizacji. Autorzy scenariusza posiadają doświadczenia w pracy z najmłodszymi, które umiejętnie wykorzystali do realizacji tematów związanych z ekonomią i przedsiębiorczością.

  Małgorzata Narożnik - założycielka i redaktor naczelna magazynu dla wychowawców i nauczycieli „Przedszkolne ABC”. Autorka wielu publikacji z metodyki wychowania przedszkolnego, twórca środków dydaktycznych oraz programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

   

  Nauczanie podstaw ekonomii dla przedszkolaków wydaje się być na pierwszy rzut oka przedsięwzięciem dość ryzykownym. Ale nie jest. Od najmłodszych lat maluchy przysłuchują się rozmowom dorosłych, o pieniądzu (i jego braku), kredycie, budżecie domowym (na co nas stać, na co nie stać). A jednocześnie wymagają od rodziców i dziadków nieustającego dopływu „beneficjów” - zabawek, etc. Dobrze więc, żeby wiedziały, że pieniądze nie sypią się z nieba, że trzeba na nie zapracować. Że należy dokonać wyboru - albo kolejny samochodzik albo porcja lodów. Bankomat wypłaci pieniądze tylko wtedy, kiedy je mamy na koncie. I tak dalej, i tak dalej.

  Jak trochę dorosną, zapraszam dzieci wraz z rodzicami albo wychowawcami do niedawno otwartego w NBP Centrum Pieniądza, na bardziej zaawansowane lekcje ekonomii.

  Prof. dr hab. Marek Belka - Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016


Dokumenty