Finansowy Elementarz

Projekt stworzony z myślą o dzieciach.
W 2022 roku program został objęty Patronatem Ministerstwa Finansów.

O projekcie

W 2016 roku według rankingu OECD dotyczącego poziomu świadomości finansowej Polska znalazła się na ostatnim miejscu wśród 30 krajów. Polacy mają nie tylko małą wiedzę o finansach, ale przede wszystkim braki w sferze długofalowego planowania finansowego i zachowań finansowych. Zachowania i postawy trzeba kształcić od najmłodszych lat, dlatego też główny program edukacyjny Fundacji Banku Millennium „Finansowy Elementarz” skierowany jest już do małych dzieci.


Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez pracowników banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów.


W 2022 roku program został objęty Patronatem Ministerstwa Finansów


Warto, aby każde dziecko, już od początku edukacji przedszkolnej, było etapami przygotowywane do zrozumienia i poznania świata finansów

Fundacja Banku Millennium we współpracy z Fundacją Verba postanowiła wyjść naprzeciw tej potrzebie i zorganizować, w ramach projektu „Finansowy elementarz”, cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych. Pierwsza edycja rozpoczęła się we wrześniu 2016. Co roku otwierana jest kolejna edycja warsztatów.


Od początku programu do końca 2022 roku zorganizowano ponad 2700 warsztatów i przeszkolono 68 000 dzieci w przedszkolach w całej Polsce

W 2022 roku, podczas warsztatów Finansowego Elementarza w przedszkolach skupiano się dodatkowo na cyberbezpieczeństwie i technologiach w bankowości. Do końca 2022 roku Fundacja zorganizowała blisko 400 warsztatów w 118 przedszkolach dla ok. 10 000. dzieci.
Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki są dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku.


W trakcie spotkań w przedszkolach staramy się wyjaśnić najmłodszym naturę pieniądza oraz zasady oszczędzania, które ułatwią im start w dorosłe życie, tak aby w przyszłości rozsądnie dysponowały swoimi wydatkami. Ponadto warsztaty promują postawę otwartości, charytatywności, aktywności i kreatywności.

Główne cele projektu

 • Odpowiedź na pytanie skąd się wzięły pieniądze i do czego są potrzebne

 • Przybliżenie pojęcia wartości pieniądza

 • Kształtowanie świadomości różnych form pieniądza

 • Kształtowanie nawyku oszczędzania i planowania

 • Uświadomienie dzieciom różnicy pomiędzy potrzebą a zachcianką

 • Podejmowanie decyzji zakupowych

O warsztatach

Warsztaty mają:

 • rozbudzić u dzieci ciekawość na temat finansów
 • promować wśród nich ideę przedsiębiorczości
 • przekazywać wiedzę o szeroko pojętej edukacji matematyczno-ekonomicznej
 • kształtować pozytywne postawy społeczne w kwestiach finansowych
 • zapewnić dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w podejmowaniu decyzji
 • budować wiedzę o otaczającym świecie społecznym przyrodniczym i technicznym
 • kształtować umiejętność pracy w grupie
 • stymulować wyobraźnię

Już w 2011 roku eksperci zajmujący się finansami oraz środowisko naukowe apelowały do ministrów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego o zrewidowanie i zmodyfikowanie programów nauczania elementów kształtujących świadomość finansową młodych ludzi, bo – jak wynika z raportu warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej – świadomość finansowa Polaków jest niższa od innych nacji. Potwierdzają to również inne badania, w których można znaleźć m.in. informacje, że spora grupa Polaków nie odróżnia karty kredytowej od bankomatowej, a wiedzę ekonomiczną uważają za nudną – prof. Andrzej Cwynar, dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Specjaliści badający inteligencję finansową twierdzą, że szkoła i cała formalna edukacja kształtują tylko niewielki zakres umiejętności i typy inteligencji: logiczno-matematyczną i werbalną. Natomiast zupełnie zaniedbują pozostałe rodzaje inteligencji oraz rozwój umiejętności praktycznych, których potem brakuje w dorosłym życiu.

Ponadto coraz więcej rodziców zmaga się z problemem niezliczonych próśb dzieci o kupno kolejnych zabawek, gadżetów i realizację innych zachcianek. Argument dzieci jest zwykle jeden: „bo Jaś to ma”. Rodzice stają się bezradni wobec buntu, niezadowolenia i frustracji dzieci w momencie braku realizacji ich kaprysów. Odpowiedzią na taką sytuację jest właśnie edukacja finansowa najmłodszych. Specjaliści są zgodni, że przez zabawę możemy przedstawić dzieciom relacje między pracą, pieniędzmi i wydatkami.

Wierzymy, że projekt „Finansowy elementarz” jest odpowiedzią na te potrzeby.

Zgłoszenia i terminy

Przedszkole do udziału w warsztatach można zgłosić poprzez:

 • kontakt z Wolontariuszem Fundacji Banku Millennium
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu na skrzynkę fundacja@bankmillennium.pl
Pobierz formularz

Nagrody

Nagrody

W 2019 roku Finansowy Elementarz zajął 1. miejsce w konkursie „Złoty Bankier” w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”.