Edukacja finansowa rozpoczęta już w wieku przedszkolnym ułatwia przechodzenie przez napotykane później sytuacje kryzysowe – twierdzi większość rodziców uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez GfK na zlecenie Fundacji Banku Millennium. Pełny raport z badania zostanie opublikowany przez Fundację Banku Millennium we wrześniu br.

Na pytanie „Czy osoby od najmłodszych lat uczone wartości pieniądza łatwiej radzą sobie z obecnym kryzysem?” blisko 2/3 respondentów – rodziców dzieci w wieku 3-7 lat – odpowiedziało twierdząco. - Dobre nawyki wyrobione w spokojniejszych czasach procentują, gdy czasy stają się trudniejsze. Większość rodziców dzieci w wieku przedszkolnym jest zdania, że osoby od najmłodszych lat uczone wartości pieniądza łatwiej radzą sobie z obecnym kryzysem, związanym z epidemią koronawirusa – mówi Iwona Jarzębska, prezes Fundacji Banku Millennium.

Wśród rodziców posiadających różne produkty bankowe (istotnie częściej wśród posiadających lokaty bankowe oraz inwestujących w fundusze i akcje) widoczne jest większe przekonanie o zaradności finansowej w obecnym czasie kryzysu osób od najmłodszych lat uczonych wartości pieniądza.

Chcemy wspierać rodziców w edukacji finansowej dzieci. Jesteśmy przekonani, że wiedza to najlepsza polisa na przyszłość. Od lat prowadzimy w przedszkolach zajęcia „Finansowy Elementarz”, a wkrótce udostępnimy serię artykułów poradnikowych, przygotowanych specjalnie z myślą o rodzicach przedszkolaków – dodaje Iwona Jarzębska.

- Żyjemy w czasach społeczeństwa opartego na wiedzy. Wdrożenie nowoczesnego systemu edukacyjnego, w sposób umiejętny łączącego dwa główne zestawy kompetencji nowoczesnego człowieka, czyli ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz kompetencji i umiejętności potrzebnych do sprawnego poruszania się w nowoczesnym stechnicyzowanym środowisku, jest jednym z głównych rozwiązań prowadzących do zmniejszania (lub zapobiegania) skali dystansu cywilizacyjnego w stosunku do rozwiniętych państw świata. Relacje obywatela do sfery pieniądza, systemu finansowego, finansów osobistych, czyli przejawów świadomych postaw konsumenckich, które mogą być kształtowane od najmłodszych lat, są jednym z elementów takiego zestawu kompetencji. Potrzeba tu jednak świadomości obu stron procesu – zarówno po stronie rodziców, jak i po stronie edukatorów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli. Praca edukacyjna Fundacji Banku Millennium oraz wyniki badań pokazują, że jako społeczeństwo jesteśmy na to gotowi, ale cały czas jesteśmy na początku tej drogi – komentuje Rafał Neska, Strategic Insight Manager, ekspert w instytucie GfK.

Pełne wyniki badania zostaną opublikowane we wrześniu br. Badanie przeprowadził instytut GfK dla Fundacji Banku Millennium w maju 2020 r. na 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie rodziców dzieci w wieku 3–7 lat, metodą CAWI.