Rozwój edukacji klimatycznej, nowy, ekologiczny oddział banku, wspieranie równości płci i osób z niepełnosprawnościami oraz zaangażowanie pracowników-wolontariuszy Fundacji Banku Millennium w niesienie pomocy społecznościom, które ucierpiały w wyniku pandemii - to szczególne działania, zgłoszone przez Bank Millennium do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Publikacja przygotowywana co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. To cykliczny przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Co istotne, do raportu przyjmowane są praktyki, które dotyczą aktywności o charakterze długofalowym, a nie tylko akcyjnym, oraz takie, które są związane z działaniami na poziomie strategicznym i posiadają walor innowacji. W tegorocznej, 20. edycji zaprezentowano 1,677 działań podjętych przez 283 firmy.

Praktyki są skatalogowane pod kątem realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs). Do raportu Bank Millennium zgłosił cztery praktyki, wpisujące się w pięć z tych celów: Dobra jakość edukacji (4), Równość płci (5), Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (9), Mniej nierówności (10) oraz Działania w dziedzinie klimatu (13).

Dobre Praktyki Banku Millennium, które znalazły się w tegorocznym raporcie, to:

  • Edukacja klimatyczna w ramach Millennium Docs Against Gravity
  • Modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium
  • Wsparcie dla Paraolimpijek w ramach stypendium z fundacją Unaweza i akcją #CorinneRunsForGood
  • #słuchaMYwspieraMY Fundacji Banku Millennium

Szczegółowy opis wszelkiej działalności Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego w odniesieniu do głównych grup interesariuszy prezentuje Raport ESG za 2021 roklink otwiera się w nowym oknie. Aktywność w obszarze ESG od wielu lat stanowi integralną część biznesowego podejścia Grupy Banku Millennium i została także ujęta w strategii na lata 2022-2024.

Opis dobrych praktyk Banku Millennium można znaleźć na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/?trd%5B%5D=2901&org%5B%5D=1229&ppp=10Akapitlink otwiera się w nowym oknie oraz Dobre Praktyki Banku Millenniumlink otwiera się w nowym oknie.