W ramach programu wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millenium, około 40 wolontariuszy z Banku Millennium wraz ze swoimi rodzinami, posadziło w Lesie Bródnowskim w Warszawie 200 drzew. Posadzono m.in. grusze, śliwy i jarzębiny, których owoce są składnikiem diety wielu gatunków zwierząt i stanowią ważny element ekosystemu lasu. Akcji sadzenia drzew towarzyszyły animacje i warsztaty ekologiczne dla dzieci prowadzone przez przedstawicieli współorganizatora akcji - fundacji ekologicznej Aeris Futuro.

Zdajemy sobie sprawę, że każda firma ma wpływ na środowisko naturalne, dlatego też podejmujemy wiele działań proekologicznych. Monitorujemy i zmniejszamy ilość zużywanej przez bank energii, wody, paliw i materiałów biurowych. Oferujemy naszym klientom produkty związane z ochroną środowiska, np. kartę kredytową WWF, z której część wpływów przekazywana jest na rzecz Fundacji WWF Polska. Przedsiębiorcy mogą korzystać z Leasingu Eko Energia, który wspiera inwestycje w energooszczędne maszyny i urządzenia. Zachęcamy również pracowników banku do udziału w akcjach ekologicznych, stąd nasz udział w akcji sadzenia drzew w Lesie Bródnowskim- komentuje Anna Pulnar, koordynator w Fundacji Banku Millennium.

Program wolontariatu pracowniczego jest obok programów edukacji finansowej i edukacji kulturalnej, jednym z trzech filarów działalności Fundacji Banku Millennium.

Zobacz wideo