#słuchaMYwspieraMY – dla obywateli Ukrainy

Fundacja wprowadziła specjalną edycję programu #słuchaMYwspieraMY – dla obywateli Ukrainy. W ramach inicjatywy przyznaje granty pracownikom banku na realizację własnych akcji społecznych i wspierających.

Specjalna edycja programu
#słuchaMYwspieraMY – dla obywateli Ukrainy

Specjalna edycja programu
#słuchaMYwspieraMY – dla obywateli Ukrainy

W odpowiedzi na konflikt zbrojny w Ukrainie i sytuację obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku Fundacja uruchomiła specjalną odsłonę grantowego programu wolontariackiego #słuchaMYwspieraMY - dla obywateli Ukrainy

Fundacja wsparła pracowników Grupy Banku Millennium i placówek partnerskich poprzez niesienie długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

Program skierowany został zarówno do osób fizycznych i rodzin z Ukrainy, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale także do organizacji wspierających uchodźców

Specjalna edycja programu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników, którzy z wielkim zaangażowaniem działali na rzecz obywateli Ukrainy.