Programy Fundacji

Edukacja Finansowa

Fundacja realizuje programy edukacji finansowej skierowane do przedszkolaków i uczniów gimnazjów.

Finansowy Elementarz

Według rankingu OECD dotyczącego poziomu świadomości finansowej, Polska znalazła się na ostatnim miejscu wśród 30 krajów. Polacy mają nie tylko małą wiedzę o finansach, ale przede wszystkim braki w sferze długofalowego planowania finansowego i zachowań finansowych. Zachowania i postawy trzeba kształcić od najmłodszych lat, dlatego też główny program edukacyjny Fundacji Banku Millennium „Finansowy Elementarz” skierowany jest już do małych dzieci.

Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez pracowników banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów.

Do tej pory, podczas ponad 1000 warsztatów Fundacja przeszkoliła prawie 28 tys. dzieci w ponad 300 przedszkolach w całej Polsce. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki są dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku.


"Finansowy Elementarz” został objęty honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka

Więcej informacji

BAKCYL

BAKCYL to międzybankowy program edukacji finansowej gimnazjalistów. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy banków, prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na cale życie”. Cykl czterech lekcji jest kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

Od początku trwania projektu, tj. od 2013 roku odbyło się już 1719 lekcji dla ponad 40,3 tys. uczestników. Bank Millennium uczestniczy w projekcie od 2014 roku i zaangażowało się w niego 38 wolontariuszy, którzy przeprowadzili 209 lekcji w szkołach z 9 województw w Polsce.

Kultura

Realizowane przez Fundację Banku Millennium programy edukacji kulturalnej propagują wiedzę o rodzajach sztuki i sposobach inwestowania w sztukę oraz promują dorobek młodych polskich artystów.

Warszawskie Targi Sztuki

Warszawskie Targi Sztuki – Fundacja była mecenasem części edukacyjnej targów– warsztatów artystycznych dla dzieci oraz eksperckich wykładów na tematy związane z rynkiem sztuki i inwestowaniem w sztukę. Warszawskie Targi Sztuki to ważne wydarzenie artystyczne, w którym corocznie uczestniczy kilka tysięcy osób.

 

Kompas Młodej Sztuki

Od kilku lat Fundacja Banku Millennium jest partnerem rankingu młodych polskich artystów - Kompas Młodej Sztuki. Podstawową rolą Kompasu oprócz edukacji jest działanie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce. Kolekcjonerzy, artyści, właściciele galerii i domów aukcyjnych oraz inwestorzy traktują ranking jako źródło cennych informacji o pozycji młodych artystów. Fundacja była również fundatorem nagrody dla laureata rankingu.

Obu wydarzeniom towarzyszyły artykuły edukacyjne w ogólnopolskich mediach, co pozwoliło dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Wolontariat

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej. Do tej pory w akcjach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział 154 wolontariuszy.