Edukacja Finansowa

Fundacja realizuje programy edukacji finansowej skierowane do przedszkolaków i uczniów gimnazjów.

Finansowy Elementarz

Według rankingu OECD dotyczącego poziomu świadomości finansowej, Polska znalazła się na ostatnim miejscu wśród 30 krajów. Polacy mają nie tylko małą wiedzę o finansach, ale przede wszystkim braki w sferze długofalowego planowania finansowego i zachowań finansowych. Zachowania i postawy trzeba kształcić od najmłodszych lat, dlatego też główny program edukacyjny Fundacji Banku Millennium „Finansowy Elementarz” skierowany jest już do małych dzieci.

Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez pracowników banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów.

Do tej pory, podczas ponad 2200 warsztatów Fundacja przeszkoliła prawie 53 tys. dzieci w ponad 620 przedszkolach w całej Polsce. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki są dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku.


"Finansowy Elementarz” został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka

Więcej informacji

  • 0 zł za prowadzenie konta oraz kartę do niego

W 2019 roku Finansowy Elementarz zajął 1. miejsce w konkursie „Złoty Bankier” w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”.

Kultura

Realizowane przez Fundację Banku Millennium programy edukacji kulturalnej propagują wiedzę o rodzajach sztuki i sposobach inwestowania w sztukę oraz promują dorobek młodych polskich artystów.

Warszawskie Targi Sztuki

Warszawskie Targi Sztuki – Fundacja była mecenasem części edukacyjnej targów– warsztatów artystycznych dla dzieci oraz eksperckich wykładów na tematy związane z rynkiem sztuki i inwestowaniem w sztukę. Warszawskie Targi Sztuki to ważne wydarzenie artystyczne, w którym corocznie uczestniczy kilka tysięcy osób.

 

Kompas Młodej Sztuki

Od kilku lat Fundacja Banku Millennium jest partnerem rankingu młodych polskich artystów - Kompas Młodej Sztuki. Podstawową rolą Kompasu oprócz edukacji jest działanie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce. Kolekcjonerzy, artyści, właściciele galerii i domów aukcyjnych oraz inwestorzy traktują ranking jako źródło cennych informacji o pozycji młodych artystów. Fundacja była również fundatorem nagrody dla laureata rankingu.

Obu wydarzeniom towarzyszyły artykuły edukacyjne w ogólnopolskich mediach, co pozwoliło dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Wolontariat

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej. Do tej pory w akcjach finansowanych z konkursu grantowego wzięło prawie 600 wolontariuszy.