Kultura

Realizowane przez Fundację Banku Millennium programy edukacji kulturalnej propagują wiedzę o rodzajach sztuki i sposobach inwestowania w sztukę oraz promują dorobek młodych polskich artystów

O programach

Warszawskie Targi Sztuki

Fundacja była mecenasem części edukacyjnej targów – warsztatów artystycznych dla dzieci oraz eksperckich wykładów na tematy związane z rynkiem sztuki i inwestowaniem w sztukę. Warszawskie Targi Sztuki to ważne wydarzenie artystyczne, w którym corocznie uczestniczy kilka tysięcy osób.

Kompas Młodej Sztuki

Fundacja Banku Millennium była partnerem rankingu młodych polskich artystów – Kompas Młodej Sztuki. Podstawową rolą Kompasu oprócz edukacji jest działanie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce. Kolekcjonerzy, artyści, właściciele galerii i domów aukcyjnych oraz inwestorzy traktują ranking jako źródło cennych informacji o pozycji młodych artystów. Fundacja była również fundatorem nagrody dla laureata rankingu.