Zrównoważone inwestowanie w Millennium TFI

17.08.2022

- W Europie i na świecie inwestorzy coraz chętniej opierają swoje decyzje inwestycyjne na kryteriach zrównoważonego rozwoju. Obserwujemy, że ten trend dynamicznie rośnie w ostatnich latach – szczególnie w Europie. Przyczyniają się do tego przede wszystkim wyzwania, przed którymi stoi nasz świat i społeczeństwo, a także idące za tym regulacje prawne. W Grupie Banku Millennium stoimy na stanowisku, że sektor prywatny, a szczególnie firmy zarządzające aktywami finansowymi są zobowiązane do integracji czynników ESG w procesach doboru aktywów do portfeli inwestycyjnych. To jeden z filarów naszej strategii biznesowej na najbliższe lata. W ten sposób pośrednio przyczyniamy się do zmian na lepsze. Jednocześnie wierzymy, że w dłuższej perspektywie uwzględnianie czynników społecznych, środowiskowych i dotyczących zarządzania będzie miało wpływ na wyniki finansowe firm i koszt pozyskania przez nie kapitału – mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.