Millennium Docs Against Gravity Film Festival


14.03.2019

Bank Millennium przełamuje bariery społeczne

Partner największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce i lider bankowości bez barier, angażuje się w udostępnianie kultury osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Dzięki audiodeskrypcji Bank Millennium umożliwi im pełne uczestnictwo w festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

W Polsce żyje ponad 1,8 mln osób z dysfunkcją wzroku*. To spora grupa społeczna, która chciałaby być publicznością kinową, ale bariera wzroku jest dla nich nie do pokonania. Powoduje to wykluczenie społeczne. Audiodeskrypcja – przekazywanie przez słuchawki werbalnego opisu treści wizualnych – jest metodą, dzięki której osoby niewidome, słabowidzące, seniorzy oraz osoby z dysleksją i niepełnosprawnością intelektualną, mogą zrozumieć film, mimo że mają trudność lub nie mogą czytać napisów umieszczonych na ekranie. Bank Millennium wykorzysta w tym celu specjalną aplikację mobilną. Osoby, które ją zainstalują w swoich smartfonach i użyją zwykłych słuchawek, będą mogły swobodnie uczestniczyć w seansie filmowym. To bardzo komfortowe i dyskretne rozwiązanie.

W ramach tegorocznej, 16. już edycji Millennium Docs Against Gravity, Bank Millennium przygotuje audiodeskrypcje do wybranych filmów, które będzie można zobaczyć w Warszawie i we Wrocławiu Festiwal w tych miastach odbędzie się w dniach 10-19 maja 2019 roku.

- Audiodeskrypcja łamie bariery społeczne. Dzięki niej pomagamy osobom wykluczonym przez niepełnosprawność wzrokową wrócić do społeczeństwa. Jest to rozwiązanie, które sprzyja integracji, ponieważ osoby widzące i niewidzące mogą siedzieć obok siebie w kinie i wspólnie przeżywać seans filmowy – mówi Iwona Jarzębska, dyrektor Departamentu Public Relations Banku Millennium. - Film jest jednym z najbardziej demokratycznych dziedzin sztuki. Jako mecenas kultury i sponsor tytularny festiwalu Millennium Docs Against Gravity, Bank Millennium chce pomagać ludziom, którzy kochają filmy, a z różnych względów nie mogą się nimi w pełni cieszyć – dodaje Iwona Jarzębska.

Bank Millennium, który w tym roku świętuje 30-lecie mecenatu kultury, w ramach swojej społecznej odpowiedzialności od lat konsekwentnie niweluje przeszkody techniczne w dostępie do banku. Chce, aby wszyscy klienci, w tym osoby niepełnosprawne miały wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadził wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach. Udogodnienia dotyczą zarówno ułatwień w dostępie do placówek, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również sposobu obsługi. 100% bankomatów i 90% placówek Banku Millennium jest dostosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Za dostosowanie strony do potrzeb użytkowników niewidzących, w 2018 Bank zwyciężył w konkursie „Strona Internetowa bez Barier”.

*dane GUS z 2017 roku.