Informacje prasowe

Aktualności filtr

Zwolnienie z opłat

01.08.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2001 r. zwolnił z opłat i prowizji bankowych wszystkie wpłaty dokonywane w ogólnopolskiej sieci oddziałów BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. i sieci bankowości detalicznej Millennium na rachunki prowadzone na rzecz pomocy powodzianom.

Unikonto Premium

16.07.2001
Millennium BIG Bank GDAŃSKI S.A. wprowadził do swojej oferty Unikonto Premium, nowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób o wysokim statusie majątkowym. Oprócz atrakcyjnego pakietu usług dostępnych w ramach rachunku, Bank zapewnia Klientom specjalny poziom obsługi.

Pomoc powodzianom

13.07.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż zwolnił z dniem 14 lipca br. od opłat i prowizji bankowych wszystkie wpłaty dokonywane w ogólnopolskiej sieci oddziałów BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. i sieci bankowości detalicznej Millennium na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku - BBG S.A. III/O w Gdańsku nr 11601058-47540500 z dopiskiem "Powódź".

Rozszerzenie oferty Millekredyt DOM

21.06.2001
Warszawa, 12.06.2001 - Millennium BIG Bank Gdański S.A. rozszerza ofertę kredytów mieszkaniowych o nowe produkty. Nowy MilleKredyt DOM jest pakietem kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka. Bank do istniejącej oferty kredytowej na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym bądź wtórnym dołączył kredyt z przeznaczeniem na budowę realizowaną przez spółdzielnię bądź dewelopera, zakup nieruchomości w trakcie budowy, kredyt na samodzielną budowę bądź dokończenie budowy domu, zakup działki budowlanej, spłatę innego kredytu mieszkaniowego oraz kredyt na modernizację, rozbudowę lub remont domu bądź mieszkania. Kredyty są udzielane w złotówkach, dolarach amerykańskich oraz Euro i są dostępne w sieci Millennium oraz w oddziałach BIG Banku GDAŃSKIEGO.

Pośrednictwo w składaniu zleceń giełdowych

24.05.2001
Millennium BIG Bank Gdański S.A. we współpracy z Domem Maklerskim BIG-BG S.A. wprowadza usługę umożliwiającą składanie dyspozycji wystawiania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w sieci Millennium. Wzbogacenie oferty produktowej sieci Millennium o dostępność usług brokerskich jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji strategii Banku, którą jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej Klientom detalicznym. Nowa usługa ułatwi Klientom Banku zarządzanie środkami finansowymi i efektywne inwestowanie oszczędności.

Powołanie nowego Członka Zarządu

07.05.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2001 r., Rada Nadzorcza BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., powołała do zarządu Pana Francisco de Lacerda na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

Umowa w sprawie PTE

20.04.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2001 roku zawarł z BRE Bank S.A. umowę o połączeniu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec- Emerytura.

Rezygnacja Członka Zarządu

19.04.2001
BIG Bank GDAŃSKI SA zawiadamia, iż w dniu 18 kwietnia 2001 r., Pan Clifford W. Evans - Wiceprezes Zarządu Banku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku z dniem 24 kwietnia 2001 r. Rezygnacja spowodowana jest przyczynami natury osobistej, rodzinnej.

Decyzja sądu

11.04.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. zawiadamia, iż powziął wiadomość, że Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., podjęte w dniu 28 stycznia 2000 r., w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku oraz w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w nowym składzie.Postanowieniem z dnia 04 lutego 2000 r., Sąd Okręgowy wstrzymał wykonanie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej powziętych na tym zgromadzeniu.

Umowa w sprawie PZU

04.04.2001
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. informuje, że: W dniu 3 kwietnia 2001 r. BIG Bank GDAŃSKI S.A., BIG BG Inwestycje S.A. oraz EUREKO B.V. zawarły ze Skarbem Państwa Umowę Dodatkową do Umowy Sprzedaży Akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. ("PZU") z dnia 5 listopada 1999 r.