Informacje prasowe

Aktualności filtr

Wyróżnienie

23.03.2001
Departament Zagraniczny BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. otrzymał wyróżnienie - Certificate of Quality for Excellent Performance in International Peyments - przyznane przez American Express Bank, w uznaniu wysokiej jakości płatności dolarowych, realizowanych przez BIG Bank GDAŃSKI S.A., na zlecenie klientów dokonujących transakcji handlowych z partnerami na kontynencie amerykańskim. Wyróżnienie może zostać uzyskane przez te instytucje, spośród banków funkcjonujących poza Stanami Zjednoczonymi, które w danym okresie spełniły szereg restrykcyjnych kryteriów jakościowych, między innymi w zakresie straight-through payment rate.

Termin WZA

16.03.2001
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. zawiadamia, iż na dzień 10 kwietnia 2001 r., zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku.

BIG Bank GDAŃSKI S.A. - posiedzenie rady nadzorczej

02.03.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 02 marca 2001 r., Rada Nadzorcza Banku przyjęła rezygnację z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Pana Jose Joao Guilherme. Pan Jose Joao Guilherme pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Bankowości Detalicznej BBG S.A.Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku powołała do Zarządu Banku Pana Pedro Alvares Ribeiro na funkcę Wiceprezesa Zarządu.

Data opublikowania raportu

08.02.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2001 roku Bank opublikuje Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej BIG.

Ogłoszenie

24.01.2001
Ogłoszenie adresowane do Akcjonariuszy BIG BANKU S.A. (dawniej Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.)

Nabycie akcji BBG SA

19.01.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 19.01.2001 r., Bank nabył na giełdzie 87.064 akcje po cenie 6,30 zł za każdą akcję. Powyższe akcje zostały zakupione celem wydania akcjonariuszom d. BIG BANKU Spółka Akcyjna (d.ŁBR SA) w związku z połączeniem BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z BIG BANKIEM S.A. na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy odpowiednio z dnia 1.08 oraz 10.08.2000 roku. Liczba głosów wynikająca z powyższych akcji jest równa ich ilości.

Połączenie BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z BIG BANK SA

05.01.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2001 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy dokonał wykreślenia BIG BANK Spółka Akcyjna z prowadzonego przez ten sąd rejestru handlowego, na skutek połączenia BIG Banku GDAŃSKIEGO SA z BIG BANK Spółka Akcyjna w oparciu o uchwały Walnych Zgromadzeń obu banków odpowiednio z dnia 1 sierpnia 2000 r. oraz 10 sierpnia 2000 r.