Informacje prasowe

Aktualności filtr

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

31.03.2022
30 marca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium, m.in. podsumowujące aktywność biznesową i wyniki finansowe Banku i Grupy za 2021 rok. Prezes Zarządu Joao Bras Jorge przedstawił wyniki Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2021 rok, a WZA m.in. zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe, raport ESG i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej i przyjęło do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Doradztwo inwestycyjne w Banku Millennium

28.03.2022
Bank Millennium udostępnił w serwisie internetowym Millenet, aplikacji mobilnej oraz w swoich placówkach usługę doradztwa inwestycyjnego. Po tym jak klient uzupełni ankietę oraz określi m.in. swoje cele inwestycyjne oraz horyzont czasowy ich realizacji, bank z wykorzystaniem specjalnego algorytmu będzie mógł zarekomendować mu najlepiej dopasowany do jego potrzeb fundusz inwestycyjny, spośród oferty funduszy dostępnych w ramach usługi. Klient może skorzystać z rekomendacji i zacząć swoją przygodę z inwestowaniem już od kwoty 200 zł. Usługa ma na celu uczynić ten sposób lokowania oszczędności bardziej przystępnym dla każdego.

Specjalny Przelew Pomagam w aplikacji mobilnej Banku Millennium

24.03.2022
Bank Millennium wprowadził w aplikacji mobilnej specjalny rodzaj przelewu. Dzięki niemu klienci mogą w łatwy sposób przekazać pieniądze na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku trwającej wojny przybyli do Polski. Wkrótce będzie on dostępny również w serwisie internetowym Millenet.

Bank Millennium koncentruje się na długofalowym wsparciu uchodźców ukraińskich w Polsce

15.03.2022
Bank Millennium przekazał kwotę 400 000 zł czterem organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami z Ukrainy. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna i Fundacja „Ocalenie” otrzymają po 100 000 zł. Decyzja o przekazaniu funduszy banku właśnie tym organizacjom została podjęta na podstawie propozycji zgłoszonych przez pracowników Banku.


Bank Millennium upraszcza sposób otwierania kont dla obywateli Ukrainy

07.03.2022
Obywatele Ukrainy, którzy chcą skorzystać z oferty Banku Millennium i otworzyć konto, mogą to teraz zrobić w uproszczony sposób, okazując w oddziale jedynie paszport. Jest to kolejne ułatwienie wprowadzone przez Bank Millennium w geście solidarności wobec wschodnich sąsiadów. Mamy nadzieję, że ułatwi to pobyt w Polsce uchodźcom z Ukrainy.

Bank Millennium znosi opłaty dla obywateli Ukrainy

26.02.2022
W odpowiedzi na tragiczne wydarzenia na Ukrainie i w geście solidarności z jej obywatelami, od 27 lutego Bank Millennium zwalnia klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów. Dodatkowo bank znosi prowizję od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidulanych do Ukrainy, niezależnie od narodowości nadawcy.

Prognozy ekonomiczne Millennium. Grzegorz Maliszewski o konsumpcji, inwestycjach i rosnącej inflacji w 2022 roku

16.02.2022
Rok 2021 był rokiem dynamicznego odbicia gospodarki po pandemicznym szoku. Według wstępnych danych GUS, dynamika PKB w całym mienionym roku wyniosła 5,7%. Wynik ten przebił nawet najbardziej optymistyczne prognozy z początku minionego roku. Polska gospodarka powróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii już po 2 kw. 2021. To dwa kwartały wcześniej niż gospodarka całej Unii Europejskiej. Gospodarka napędzana była przez konsumpcję prywatną oraz nadbudowę zapasów. Należy jednak zauważyć, że silniej od oczekiwań rosły też inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe. Pomimo utrzymującej się niepewności inwestycje dużych przedsiębiorstw wzrosły w okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku o 11,6% r/r nominalnie.

Goodie cashback receptą na wzrost cen? Wartość zakupów w programie przekroczyła 1 mld zł

14.02.2022
Program goodie cashback, oferujący zwrot części wydatków na zakupy online, świętuje triumfy. Wartość transakcji zrealizowanych przez jego użytkowników od początku istnienia programu przekroczyła 1 miliard złotych, a wartość cashbacku naliczonego od tej kwoty to już blisko 24 mln zł. Rok 2021 był dla platformy zakupowej goodie rekordowy – użytkownicy zrealizowali 4 mln transakcji cashback o wartości 593 mln zł, a wartość naliczonego im w 2021 r. zwrotu wyniosła 12 mln zł. Odnotowano też 90% wzrost liczby sprzedanych kart podarunkowych.

Wniosek 500+ na nowy okres dostępny w aplikacji mobilnej Banku Millennium

03.02.2022
Już od 1 lutego 2022 r. można składać drogą elektroniczną wnioski w ramach programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Bank Millennium udostępnia klientom możliwość złożenia wniosku w swoich serwisach online, teraz również w aplikacji mobilnej. Dodatkowo, rodzice składający wniosek o 500+, mogą zyskać do 100 zł na eKarcie goodie w nowej promocji Konta 360 Junior.