Informacje prasowe

Aktualności filtr

Rozdanie nagród w wielkim finale loterii „Z kartą kredytową Visa w Banku Millennium”

04.04.2023
Wręczenie nagrody głównej, elektrycznego samochodu Audi Q4 e-tron zakończyło loterię „Z kartą kredytową Visa w Banku Millennium”. W akcji promującej ten rodzaj płatności wzięło udział niemal 14 tysięcy klientów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

30.03.2023
30 marca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium, m.in. podsumowujące aktywność biznesową i wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2022 rok. Prezes Zarządu Joao Bras Jorge przedstawił wyniki Banku i Grupy za 2022 rok, a WZA zatwierdziło m.in. roczne sprawozdanie finansowe, raport ESG i sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zadecydowało o pokryciu straty za 2022 r. z kapitału rezerwowego.

Kredyt Technologiczny z bezzwrotną premią dostępny w Banku Millennium

30.03.2023
Firmy mogą już wnioskować w Banku Millennium o Kredyt Technologiczny, który umożliwia uzyskanie dofinansowania w postaci bezzwrotnej premii technologicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank oferuje finansowanie, nabór wniosków o premię realizowany jest przez BGK.

Bank Millennium sfinalizował transakcję sprzedaży udziałów w Millennium Financial Services i rozpoczął strategiczną współpracę ubezpieczeniową

29.03.2023
29 marca nastąpiło zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Millennium Financial Services sp. z o.o. Towarzystwu Ubezpieczeń Europa oraz Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa. Tym samym Bank rozpoczął nowe partnerstwo strategiczne w obszarze ubezpieczeń.

Moody's zakończył przegląd ratingu Banku Millennium i potwierdził długo- i krótkoterminowe ratingi depozytowe

27.03.2023
W dniu 24 marca 2023 r. agencja ratingowa Moody's ("Moody's") zakończyła przegląd ratingu Banku Millennium i potwierdziła długo- oraz krótko-terminowe ratingi depozytowe Banku na poziomie Baa3/P-3 oraz jego rating (P)Ba2 niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji w programie MTN (z ang. Medium Term Notes). Perspektywa długoterminowego ratingu depozytowego została określona jako negatywna.

Bank Millennium otrzymał zgodę UOKiK na sprzedaż udziałów w Millennium Financial Services spółkom Europy Ubezpieczenia

24.03.2023
23 marca Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Millennium Financial Services przez Bank Millennium, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa.

Fundacja Banku Millennium „planuje przyszłość najmłodszych”: rozpoczyna kolejną edycję programu „Finansowy Elementarz” i celebruje Global Money Week 2023!

24.03.2023
Przedostatni tydzień marca, to czas Global Money Week 2023 (GMW) – 11 edycji światowej promocji edukacji finansowej dzieci i młodzieży. W obliczu kryzysów takich jak następstwa pandemii, rosyjskiej agresji na Ukrainę, inflacji czy zmian klimatycznych, edukacja, umiejętności finansowe i odpowiedzialność finansowa, rozwijane od najmłodszych lat stają się priorytetem. Fundacja Banku Millennium od lat dba o edukację najmłodszych. Już za chwilę startuje z kolejną edycją programu edukacyjnego dla najmłodszych „Finansowy Elementarz” i celebruje „Światowy Tydzień Pieniądza”.

Prośba o przelew BLIK już dostępna w Banku Millennium

20.03.2023
Rozliczanie się ze znajomymi lub organizowanie zbiórek na prezent będzie jeszcze łatwiejsze dzięki Bankowi Millennium. Bank udostępnił klientom możliwość korzystania z usługi Prośba o przelew BLIK.

Korzystne przewalutowania transakcji kartowych dla każdego w Banku Millennium

17.03.2023
Zagraniczne wyjazdy będą jeszcze łatwiejsze. Klienci Banku Millennium od teraz mogą swobodnie korzystać ze swoich kart, płacąc w walutach obcych. Bank udostępnił wszystkim posiadaczom kart korzystne przewalutowanie transakcji.

Bank Millennium wspiera polskie firmy

16.03.2023
Bank Millennium kontynuuje politykę wsparcia polskich przedsiębiorstw. 2023 to kolejny rok, w którym bank będzie nadal mocno angażował się w proces wspierania rozwoju firm - zarówno z sektora MSP, jak i dużych podmiotów. Bank realizuje m.in. programy gwarancyjne dla firm we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zapewnia wsparcie w zakresie finansowania, w tym z udziałem środków pomocowych oraz w zakresie realizacji zielonych inwestycji.