Informacje prasowe

Aktualności filtr

Lokata Prestige Euro Stoxx 50

19.02.2002
NOWA OFERTA MILLENNIUM PRESTIGE -LOKATA PRESTIGE EURO STOXX 50

Wyniki za rok 2001

22.01.2002
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank) informuje, iż w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., zysk Banku i Grupy Kapitałowej BBG wyniósł: · SONSOLIDOWANY ZYSK NETTO ZA ROK 2001 GRUPY KAPITAŁOWEJ BIG Banku GDAŃSKIEGO WYNIÓSŁ 64,2 MLN ZŁ (18,2 MLN EUR) PO ROKU GŁĘBOKIEJ I SZEROKO ZAKROJONEJ TRANSFORMACJI BANKU · ZYSK NETTO BANKU ZA ROK 2001 WYNIÓSŁ 44,7 MLN ZŁ (12,7 MLN EUR)

BIG Bank GDANSKI SA Podwyższenie kapitału zakładowego.

31.12.2001
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank) zawiadamia, iż w dniu 31 grudnia 2001 r., Bank otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 31 grudnia 2001 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 849.181.744 zł.

Rating

19.12.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż agencja ratingowa Moody's Investor Service podwyższyła długoterminowy rating depozytowy Banku o 2 stopnie do poziomu Baa1 ( 8 pozycja w 21 stopniowej skali ) oraz rating krótkoterminowy o 1 stopień do poziomu P-2 (2 pozycja w 4 stopniowej skali). Rating siły finansowej D pozostaje na niezmienionym poziomie.

Trzecia rocznica otwarcia Millennium

21.11.2001
Warszawa, 05.11.2001 - Millennium, sieć obsługi Klientów detalicznych BIG Banku Gdańskiego S.A. zakończyła trzeci rok działalności.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

22.10.2001
W dniu 22 października 2001 roku odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Celem Zgromadzenia, w którym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 208.571.171 akcji (49 % kapitału akcyjnego Banku), było podjecie decyzji umożliwiających wzmocnienie kapitałowe Banku.

Restrukturyzacja Banku i wzmocnienie bazy kapitałowej

21.09.2001
Wraz z ukształtowaniem się stabilnego akcjonariatu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. oraz po połączeniu BBG S.A. z BIG BANKIEM S.A. rozpoczął się proces aktywnego dostosowywania połączonego Banku do wymagań Klientów i wyzwań jakie niesie konkurencyjny rynek usług finansowych. Proces ten , ujęty w ramy kilkunastu programów i zaplanowany na lata 2001-2002 , w pierwszej kolejności przyniósł nową, precyzyjną segmentację klientów. Jej najistotniejszym elementem jest wyodrębnienie wyspecjalizowanych Linii Biznesowych oferujących swoje usługi poszczególnym segmentom Klientów poprzez własne sieci sprzedaży.

Rating Moody's

30.08.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2001 roku otrzymał komunikat agencji ratingowej Moody's Investor Service, w którym potwierdziła ona długoterminowy i krótkoterminowy rating depozytowy Banku na poziomie odpowiednio Baa3 (10 pozycja w 21 stopniowej skali) oraz P-3 (3 pozycja w 4-stopniowej skali). Agencja poinformowała także o obniżeniu ratingu siły finansowej z D+ na D (10 pozycja w 13 stopniowej skali).

Nowy serwis internetowy Domu Maklerskiego BIG-BG SA

16.08.2001
16 sierpnia 2001 roku Dom Maklerski BIG-BG S.A. uruchomił profesjonalny serwis internetowy www.dmbigbg.pl. Za jego pośrednictwem uzyskać można zarówno dostęp do szerokiej bazy informacji o rynku kapitałowym jak i do usług brokerskich oferowanych przez ten jeden z największych polskich domów maklerskich.

Współpraca z PZU SA i PZU Życie SA

06.08.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. rozpoczęły współpracę w zakresie ochrony ubezpieczeniowej posiadaczy rachunków w BIG Banku GDAŃSKIM S.A.