Informacje prasowe

Aktualności filtr

Pośrednictwo w składaniu zleceń giełdowych

24.05.2001
Millennium BIG Bank Gdański S.A. we współpracy z Domem Maklerskim BIG-BG S.A. wprowadza usługę umożliwiającą składanie dyspozycji wystawiania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w sieci Millennium. Wzbogacenie oferty produktowej sieci Millennium o dostępność usług brokerskich jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji strategii Banku, którą jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej Klientom detalicznym. Nowa usługa ułatwi Klientom Banku zarządzanie środkami finansowymi i efektywne inwestowanie oszczędności.

Powołanie nowego Członka Zarządu

07.05.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2001 r., Rada Nadzorcza BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., powołała do zarządu Pana Francisco de Lacerda na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

Umowa w sprawie PTE

20.04.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2001 roku zawarł z BRE Bank S.A. umowę o połączeniu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec- Emerytura.

Rezygnacja Członka Zarządu

19.04.2001
BIG Bank GDAŃSKI SA zawiadamia, iż w dniu 18 kwietnia 2001 r., Pan Clifford W. Evans - Wiceprezes Zarządu Banku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku z dniem 24 kwietnia 2001 r. Rezygnacja spowodowana jest przyczynami natury osobistej, rodzinnej.

Decyzja sądu

11.04.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. zawiadamia, iż powziął wiadomość, że Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., podjęte w dniu 28 stycznia 2000 r., w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku oraz w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w nowym składzie.Postanowieniem z dnia 04 lutego 2000 r., Sąd Okręgowy wstrzymał wykonanie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej powziętych na tym zgromadzeniu.

Umowa w sprawie PZU

04.04.2001
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. informuje, że: W dniu 3 kwietnia 2001 r. BIG Bank GDAŃSKI S.A., BIG BG Inwestycje S.A. oraz EUREKO B.V. zawarły ze Skarbem Państwa Umowę Dodatkową do Umowy Sprzedaży Akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. ("PZU") z dnia 5 listopada 1999 r.

Wyróżnienie

23.03.2001
Departament Zagraniczny BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. otrzymał wyróżnienie - Certificate of Quality for Excellent Performance in International Peyments - przyznane przez American Express Bank, w uznaniu wysokiej jakości płatności dolarowych, realizowanych przez BIG Bank GDAŃSKI S.A., na zlecenie klientów dokonujących transakcji handlowych z partnerami na kontynencie amerykańskim. Wyróżnienie może zostać uzyskane przez te instytucje, spośród banków funkcjonujących poza Stanami Zjednoczonymi, które w danym okresie spełniły szereg restrykcyjnych kryteriów jakościowych, między innymi w zakresie straight-through payment rate.

Termin WZA

16.03.2001
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. zawiadamia, iż na dzień 10 kwietnia 2001 r., zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku.

BIG Bank GDAŃSKI S.A. - posiedzenie rady nadzorczej

02.03.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 02 marca 2001 r., Rada Nadzorcza Banku przyjęła rezygnację z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Pana Jose Joao Guilherme. Pan Jose Joao Guilherme pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Bankowości Detalicznej BBG S.A.Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku powołała do Zarządu Banku Pana Pedro Alvares Ribeiro na funkcę Wiceprezesa Zarządu.

Data opublikowania raportu

08.02.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2001 roku Bank opublikuje Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej BIG.