Informacje prasowe

Programy gwarancyjne dla firm dostępne do końca roku

14.07.2021

Udostępnij (F) (T) (L)


Pakiet pomocowy programów gwarancyjnych BGK, oferowany m.in. za pośrednictwem Banku Millennium, został przedłużony do końca 2021 roku. W ramach pakietu firmy mogą skorzystać z gwarancji de minimis, kredytowych i faktoringowych gwarancji płynnościowych oraz gwarancji leasingowych. Bank Millennium oferuje finansowanie zabezpieczone gwarancjami, proces wnioskowania odbywa się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

- Nasza oferta podąża za oczekiwaniami klientów i dlatego przystępujemy aktywnie do ważnych programów gwarancyjnych. Zabezpieczenia oferowane przedsiębiorcom dzięki współpracy z BGK stabilizują dostęp do finansowania w tym trudnym dla gospodarki czasie. Cenione są szczególnie w preferencyjnej odsłonie, zaoferowanej rynkowi w czasie pandemii i obejmują teraz nie tylko kredyty bankowe, ale również faktoring i usługi leasingowe – mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

- Oferta gwarancji BGK na stałe wpisała się w krajobraz finansowania bankowego i cieszy nas, że klienci tak doceniają nasze zaangażowanie w te programy. Duże nadzieje wiążemy z pracami nad nowymi propozycjami, które pojawią się na rynku w 2022 roku. Liczymy na to, że przynajmniej częściowo utrzymane będą preferencyjne warunki udzielania gwarancji, a niektóre programy, takie jak Biznesmax, będą realizowane w nowej i jeszcze bardziej atrakcyjnej odsłonie – mówi Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Millennium.

W przypadku programu gwarancji de minimis (program dla mikro-, małych i średnich firm) obowiązuje brak prowizji za pierwszy rok korzystania z gwarancji oraz 80% poziom ochrony. Maksymalny okres gwarancji to 75 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Kwota gwarancji de minimis to maksymalnie równowartość 1,5 mln EUR.

W ramach gwarancji płynnościowych dot. kredytów (program dla średnich i dużych firm) utrzymano wysoki poziom ochrony (do 80%), wyższą kwotę kredytu objętego gwarancją - do 200 mln zł oraz podwyższoną łączna kwotę gwarancji - do 250 mln zł. Nadal też istnieje możliwość skorzystania z gwarancji w przypadku kredytów w walucie obcej.

W zakresie faktoringowych gwarancji płynnościowych utrzymano wydłużony okres limitu faktoringowego - do 24 miesięcy oraz wydłużony termin ważności gwarancji - do 72 miesięcy.

W przypadku leasingu gwarancją może być objęte do 80% transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie finansowania wynoszącym 10 lat.