Informacje prasowe


01.08.2001

Zwolnienie z opłat

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2001 r. zwolnił z opłat i prowizji bankowych wszystkie wpłaty dokonywane w ogólnopolskiej sieci oddziałów BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. i sieci bankowości detalicznej Millennium na rachunki prowadzone na rzecz pomocy powodzianom.

Jednocześnie informujemy, iż Bank z dniem 14.07 br. zwolnił z opłat i prowizji wpłaty dokonywane na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku - BBG S.A. III/o w Gdańsku nr 11601058-47540500 z dopiskiem "Powódź".
Na koncie tym gromadzone są środki wpłacane na pomoc poszkodowanym w wyniku katastrofalnych opadów atmosferycznych i powodzi w Gdańsku. Bank dokonał wpłaty na konto w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby mieszkańców Gdańska poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.