Informacje prasowe


22.04.2010

Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium

W dniu 22 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła decyzję o zmianach w składzie Zarządu Banku Millennium.

Rada Nadzorcza przyjęła, złożoną z powodów osobistych, rezygnację Pana Rui Manuel Teixeira z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Banku oraz wyraziła podziękowanie za Jego wieloletnią pracę i wkład wniesiony w rozwój Banku.
Na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Rada Nadzorcza powołała Pana Joao Bras Jorge, dotychczas Członka Zarządu Banku. Pan Joao Bras Jorge jest związany z Bankiem Millennium od roku 2006, początkowo jako zarządzjący Bankowością Detaliczną, a następnie Bankowością Korporacyjną.
Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o zwiększeniu liczby Członków Zarządu z 7 do 8 osób oraz wybrała Pana Andrzeja Glińskiego i Pana Antonio Pinto na funkcję Członków Zarządu Banku obecnej kadencji. Obaj nowo powołani Członkowie Zarządu od wielu lat są związani z Bankiem Millennium. Ich krótkie, zawodowe życiorysy przedstawione są poniżej:
Andrzej Gliński ukończył Politechnikę Poznańską w 1994 roku oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 10 lat związany z sektorem finansowym. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów. W latach 2001 - 2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 r. związany z Grupą Banku Millennium, początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a ostatnio jako kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.
Antonio Pinto ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Porto w roku 1990. W tym samym roku rozpoczął swoją zawodową karierę w Grupie Millennium, początkowo zajmując się integracją obszaru finansowania przedsiębiorstw w Porto, a następnie pracował w dziale marketingu bankowości przedsiębiorstw w Lizbonie. 
W Banku Millennium S.A. pracuje od września 2001 roku, początkowo jako odpowiedzialny za marketing Bankowości Przedsiębiorstw (do sierpnia 2003 roku), marketing Bankowości Detalicznej (do grudnia 2006 roku), Obszar Jakości i Procesów (do maja 2009 roku) i ostatnio za zreorganizowany Departament Operacji.