Informacje prasowe


20.04.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A.

Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, że Pani Maria Campos w dniu 20 kwietnia 2018 roku złożyła z tym dniem rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku. Pani Maria Campos uzasadniła swoją rezygnację nowymi planami zawodowymi w Grupie BCP.

Ponadto Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, iż obradująca w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku, powołała na Członków Zarządu Banku z dniem 20 kwietnia 2018 roku Pana António Pinto oraz z dniem 1 sierpnia 2018 roku Pana Jarosława Hermanna.

Pan António Pinto ukończył studia w zakresie Ekonomii 1985-1990 na Uniwersytecie w Porto oraz w zakresie Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Minho 1993-1994. Karierę zawodową rozpoczął w Banco Português do Atlântico 1990 r., od 1994 r. wchodzącym w skład Grupy Millenniumbcp, zdobywając doświadczenie w bankowości detalicznej i przedsiębiorstw dzięki zajmowaniu stanowisk kierowniczych w obszarach marketingu i wsparcia sprzedaży. W latach 2001-2011 pracował w Banku Millennium S.A., jako kierujący departamentami odpowiedzialnymi za marketing, jakość i operacje, a od kwietnia 2010 r. jako członek Zarządu. W ciągu ostatnich 7 lat zajmował stanowisko kierującego Departamentem Marketingu Bankowości Detalicznej w Millenniumbcp w Portugalii, a także członka Zarządu ActivoBank od lipca 2016 r.

Pan Jarosław Hermann jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej 1994 r. oraz programu MBA Carlson School of Management 2002 r. Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał pracując na pozycjach menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych w Polsce i krajach Europy Środkowej. W latach 2005-2010 pełnił funkcję członka Zarządu First Data Polska odpowiedzialnego za obszary IT i Operacji obsługujące akceptację kart oraz usługi dla instytucji finansowych. W latach 2010-2016 pełnił funkcję członka Zarządu spółek z grupy AXA w Polsce odpowiedzialnego za IT i Operacje. Od 2016 r. pracował w roli wiceprezesa w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym transakcji płatniczych.