Informacje prasowe


18.12.2002

Zmiana nazwy na Bank Millennium SA

Akcjonariusze BIG Banku GDAŃSKIEGO podjęli decyzję o zmianie nazwy na Bank Millennium SA.

W dniu 18 grudnia 2002 roku odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. W zgromadzeniu udział wzięli akcjonariusze reprezentujący 604.941.246 akcji, co stanowi  71,2 %  kapitału akcyjnego Banku.
 
Akcjonariusze podjęli decyzję o zmianie nazwy Banku: z BIG Bank GDAŃSKI S.A. na Bank Millennium SA.
O zmianie tej Bank zdecydował po przeprowadzeniu wszechstronnych badań rynkowych, których wyniki pokazały wysoki stopień akceptacji klientów Banku dla proponowanej nowej nazwy. Nowa nazwa w lepszy sposób przekazuje system wartości biznesowych oferowany przez Bank tworząc jednocześnie przestrzeń do dalszego rozwoju. Zmiana ta umożliwi też prowadzenie przez Bank bardziej efektywnych działań marketingowych w oparciu o uporządkowaną architekturę marek.
 
Nazwa Bank Millennium pełnić będzie rolę marki parasolowej dla całego Banku, zaś wyspecjalizowane linie biznesowe oferują swoje usługi pod własnymi markami segmentowymi: Millennium (usługi dla klientów indywidualnych), Millennium Biznes (usługi dla małych firm), Millennium PRESTIGE (bankowość prywatna) i Bank Millennium Bankowość Przedsiębiorstw (usługi dla średnich i dużych firm). Zmiana nazwy Banku jest kolejnym etapem realizacji programu dostosowującego Bank do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Najważniejszymi elementami tego procesu jest: wprowadzenie nowej segmentacji rynku i powstanie nowych linii biznesowych, wdrożenie nowego systemu operacyjnego, unowocześnienie oferty produktowej, przebudowa sieci sprzedaży i rozwój automatycznych kanałów dystrybucji.
 
Akcjonariusze zdecydowali też o zmianach w statucie Banku dostosowując jego zapisy do regulacji i wykładni Prawa bankowego.
 
Na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej Banku akcjonariusze wybrali prof. Marka Belkę.