Informacje prasowe


19.01.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zlecenia warunkowe w Millennium Forex Trader – nowa funkcjonalność serwisu wymiany walut online

W ramach usług oferowanych przez Grupę Banku Millennium, w elektronicznej platformie do handlu walutami Millennium Forex Trader udostępniono firmom możliwość składania zleceń warunkowych dla transakcji wymiany walutowej. Nowa funkcjonalność to kolejne usprawnienie serwisu wymiany walut online.

- Uruchomienie w platformie nowego modułu zleceń warunkowych to kolejna funkcjonalność wprowadzona w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby firm dokonujących rozliczeń w walutach obcych. Dotychczas zlecenia warunkowe dostępne były dla klientów bankowości przedsiębiorstw w trybie telefonicznym. Od stycznia klienci korzystający z serwisu wymiany walut online mogą składać takie zlecenia także elektronicznie. Udostępnienie zleceń warunkowych, po wcześniejszym wprowadzeniu trybu „24 godziny przez 5 dni w tygodniu”, jest kolejnym krokiem w realizacji planu rozwoju platformy Millennium Forex Trader – mówi Marcin Serafin, kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium.

Platforma działająca w trybie 24 godziny przez 5 dni w tygodniu umożliwia składanie zleceń warunkowych dla transakcji FX Spot typu Take Profit, Stop Loss oraz Call na daty waluty Today (dziś), Tomorrow (jutro) lub SPOT (za dwa dni robocze). Minimalna kwota zlecenia to 1 000 EUR lub równowartość w innej walucie. Firmy mają możliwość składania, a także anulowania zleceń w dni robocze w godzinach od 8:30 do 17:00, dla wszystkich par walutowych dostępnych w systemie – warunkiem jest posiadanie rachunku rozliczeniowego w danej walucie. Zlecenia warunkowe mogą być składane z bezterminowym okresem ważności lub ze wskazanym przez użytkownika terminem.

Millennium Forex Trader to aplikacja wbudowana w serwis internetowy Millenet dla Przedsiębiorstw, dostępna od poniedziałku od godziny 0:00 do piątku do godziny 23:00. Nowy interfejs oparty o technologię HTML5 pozwala obsłużyć wszystkie funkcje platformy bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania oprogramowania zewnętrznego. Dodatkowo, dzięki funkcji „pojedyncze logowanie” czyli tzw. SSO (z ang. single-sign-on), logowanie do Millenetu automatycznie loguje użytkownika do platformy Millennium Forex Trader.

Aplikacja pozwala na monitorowanie bieżących poziomów kursów walut jednocześnie dla 16 par walutowych. Umożliwia zawieranie transakcji walutowych na wszystkich parach walut dostępnych w tabeli kursów Banku Millennium, w tym dla juana chińskiego (w platformie dostępne są kwotowania CNH/PLN, EUR/CNH oraz USD/CNH) i otwieranie jednocześnie wielu transakcji. Firmy maja możliwość zawierania online:

  • kasowych transakcji wymiany walutowej (przewalutowanie/FX spot - rozliczenie do dwóch dni roboczych)
  • terminowych transakcji wymiany walutowej i transakcji swapa walutowego do 1 roku (FX forward, FX swap)

Mogą również wybrać sposób zawierania kasowych transakcji wymiany walutowej:

  • w ramach dostępnych sald na rachunkach z księgowaniem on-line, lub
  • w ramach limitu, przyznawanego przez bank na podstawie historii współpracy.

Dzięki Millennium Forex Trader firmy mają też łatwy i szybki dostęp do historii transakcji wraz z możliwością eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego.

Platforma Millennium Forex Trader dostępna jest również na urządzeniach mobilnych. Firmy posiadające aktywną usługę bankowości mobilnej mają możliwość monitorowania na urządzeniach mobilnych bieżących poziomów cen dla wybranych par walutowych i zawieranie transakcji walutowych, mają również dostęp do historii transakcji.